خواننده آهنگ: نوان

گروه نوان از دو خواننده که هنوز چیزی از آنها معلوم نیست و فرزاد ماهان تشکیل شده که فرزاد ماهان وظیفه آهنگسازی و تنظیم آهنگ ها را به عهده دارد و بعنوان کارگردان و سرپرست این گروه شناخته میشود.!!!

هر دو خواننده نُوان قبل از این بعنوان خواننده شناخته نشده بودند و اطلاعات از بیوگرافی آنها در دسترس نیست و هیچ اسم و نشانی (حتی آدرس شبکه های اجتماعی) از آنها منتشر نشده و هر دو در پیج نوان فعالیت میکنند.

آهنگ تلخی دوری قهر برا چی از نوان

آهنگ تلخی دوری قهر برا چی از نوان به همراه متن

ادامه مطلب